Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

TƯ VẤN

   NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP
   CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
   KHÓA ĐÀO TẠO
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?
17 Tháng Mười Hai 2020 :: 9:47 CH :: 3885 Views :: 10 Comments :: :: Chứng chỉ tư vấn giám sát

Có cần chứng minh tất cả khoản vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng khi thành lập công ty hay không? Có chắc chắn sẽ bị cơ quan nào kiểm tra vốn điều lệ hay không? Đăng ký vốn điều lệ thì tính ra tối thiểu bao nhiêu? Tối đa bao nhiêu? Đóng bao nhiêu thuế môn bài?...v..v...

Vốn điều lệ là gì ?

  
Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?
  

Vốn điều lệ tối thiểu để tiến hành việc mở công ty/góp vốn 

Vốn điều lệ là gì ? Câu trả lời là còn tuỳ vào doanh nghiệp đó đã chấp hành đăng ký ngành nghề kinh doanh gì? Nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh mà chắc chắn là bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định thì theo luật để trả lời Vốn điều lệ là gì thì nó không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu, tức là kê khai đúng với giá trị mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô thực tế đáp ứng chính của doanh nghiệp mình bao nhiêu cũng được.
Còn nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định thì trả lời câu hỏi Vốn điều lệ là gì doanh nghiệp cần kê khai mức vốn điều lệ tối thiểu cũng chính là  bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Vốn điều lệ công ty tối đa tính ra được ?

Pháp luật thực chất sẽ luôn luôn không có quy định Vốn điều lệ là gì về mức vốn điều lệ tối đa, tức là không hạn chế việc bỏ tiền góp vốn vào làm ăn kinh doanh. Các bạn có toàn quyền quyết định đối với tất cả mức Vốn điều lệ là gì góp vào doanh nghiệp để phục vụ mục đích kinh doanh của công ty và đảm bảo tất cả công việc hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tức là sẽ có trường hợp bỏ bao nhiêu tiền góp vốn vào cũng được.

Có cần chứng minh tổng tất cả số vốn điều lệ khi góp vốn/mở công ty?

Không cần chứng minh Vốn điều lệ là gì. Khi thành lập công ty/hoặc góp vốn vào công ty thì không cần chứng minh Vốn điều lệ là gì trong tài khoản ngân hàng. Hiện tại pháp luật có quy định về thời hạn tiến hành bắt đầu góp vốn điều lệ vào công ty là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận về khoản việc đăng ký doanh nghiệp. Sau Vốn điều lệ là gì trong ngày này nếu các thành viên không góp đủ thì sẽ phải điều chỉnh về số vốn thực tế đã góp. Tuy nhiên theo thực tế hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hiện hành mà sau khi đăng ký mức Vốn điều lệ là gì cho công ty nhưng sau đó cũng không cần chứng minh, họ chỉ cần hoạt động hiệu quả và quản lý chặt chẽ tất cả các công việc kinh doanh trong khả năng kiểm soát của mình!
Ví dụ: Có nhiều doanh nghiệp đã và đang tiến hành đăng ký Vốn điều lệ là gì với 2 tỷ, tuy nhiên thực tế họ không có đủ 2 tỷ nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Thực tế doanh nghiệp Việt Nam đa phần vẫn sẽ chỉ là chưa góp đủ mức vốn điều lệ vào công ty mình đang hoạt động.
Vấn đề góp Vốn điều lệ là gì này nói tóm lại sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải nắm bắt và được luật hướng dẫn chi tiết sau.

Cơ quan nào sẽ tiến hành kiểm tra vốn điều lệ công ty ?

  
Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?
  
Không có cơ quan nào kiểm tra Vốn điều lệ là gì. Việc đăng ký Vốn điều lệ là gì và việc chịu trách nhiệm đối với toàn bộ sự việc trước pháp luật về mức vốn điều lệ là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần kinh doanh đúng luật và đáp ứng việc chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ mình đăng ký khi xảy ra các vấn đề liên quan đến giải thể, phá sản thì cần đảm bảo đáp ứng đúng nghĩa vụ với người lao động, đối tác, chủ nợ...

Thời hạn góp vốn điều lệ sẽ tiến hành trong vòng bao lâu ?

Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì chính xác là thời hạn góp Vốn điều lệ là gì vào doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong luật quy định chi tiết chính xác là về thời gian góp vốn, điều chỉnh góp vốn khi chưa góp đủ. Nếu cần biết thêm một số những thông tin mời bạn xem đầy đủ thời hạn góp vốn của các loại hình công ty tại bài:"Quy định về thời hạn góp vốn trong công ty"

Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty:

Vốn điều lệ là gì đối với công ty cho ta biết đó là tổng mức vốn đầu tư đăng ký ban đầu của tất cả thành viên vào công ty để dự tính hoạt động.
Vốn điều lệ là gì khi chắc chắn sẽ cho ta biết cơ sở phân chia lợi nhuận của các thành viên theo tỷ lệ % mức vốn mà thành viên đóng góp. Ví dụ: Thành lập công ty X với chẳng hạn mà có 2 thành viên A và B góp vốn. Vốn điều lệ công ty đăng ký là 1 tỷ, thành viên A góp 60% mà không ngoại trừ vốn điều lệ công ty tương đương 600 triệu, thành viên B góp 40% tương đương 400 triệu. Sau này khi công ty kinh doanh sẽ đáp ứng và có lợi nhuận 500 triệu, nếu nội bộ không có thỏa thuận gì khác thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ là thành viên A tiến hành để đạt tất cả 60% lợi nhuận thì sẽ là tương đương 300 triệu, thành viên B được 40% lợi nhuận tương đương 200 triệu.
Vốn điều lệ là gì ? Là sự cam kết mức trách nhiệm mà có thể xem như không chỉ là bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp tương đương. Tương ứng với tỷ lệ % vốn mà tất cả các thành viên đó góp vào công ty. Cũng cùng ví dụ như trên. Thành lập công ty X sẽ chắc chắn có 2 thành viên A và B góp vốn. Vốn điều lệ công ty đăng ký là 1 tỷ, thành viên A góp 60% vốn điều lệ công ty sẽ chắc chắn tương đương 600 triệu, thành viên B góp 40% tương đương 400 triệu.Sau này công ty X bắt đầu tiến hành kinh doanh bị thua lỗ 1,5 tỷ và bị phá sản. Thì trách nhiệm của mỗi thành viên A, B trong trường hợp này đáng ra là sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp. Tức là thành viên A chịu trách nhiệm nhất định nào đó với mức đạt hữu hạn tối đa số tiền là 600 triệu, thành viên B chịu trách nhiệm hữu hạn số tiền tối đa là 400 triệu. Phần công ty X thua lỗ sẽ phần nào vượt quá 500 triệu thì sẽ được so với số tiền các thành viên cam kết góp ban đầu thì các thành viên không phải chịu trách nhiệm.

Góp vốn điều lệ dưới hình thức tài sản hiện hành nào?

  
Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?
  

Theo quy định đã được ban hành tại Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ hay cũng có thể sẽ chính là đồng tiền tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác cũng phần nào có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
Tức là bạn có thể góp tất cả phần vốn điều lệ bằng các tài sản như bất động sản, ô tô, quyền sử dụng cho thuê mặt bằng..., miễn sao có văn bản thỏa thuận đồng ý về vấn đề xác định giá trị tài sản của tất cả các thành viên góp vốn.
Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng chắc chắn là để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác thì chắc chắn dựa theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên thì chắc chắn mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.
Các quyền trên cần được định giá, hoặc thỏa thuận thống nhất phần nào với các thành viên về giá trị tài sản đó, sau đó quy đổi giá trị ra tiền VNĐ và được ghi vào biên bản hiện hành đóng góp vốn tài sản của công ty.

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Nếu như bạn đang ở Hà Nội và có nhu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát, xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát các hạng 1,2,3 thì một địa chỉ tin cậy mà bạn có thể đến đó là Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam

Chứng chỉ năng lực xây dựng

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn. Để tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở xây dựng trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất. 
Hãy liên hệ với chúng tôi. Hotline: 0904640683 - Ms Hoàn để được tư vấn chi tiết

 
Comments
By thong @ 27 Tháng Mười 2020 11:44 SA
hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu

By trung @ 28 Tháng Mười 2020 10:58 CH
thông tin cần thiết, đáng lưu ý

By An @ 31 Tháng Mười 2020 4:39 CH
tôi sẽ note lại kinh nghiệm này

By Quang @ 08 Tháng Mười Một 2020 8:07 SA
cảm ơn ad, vấn đề tôi đang cần tìm hiểu

By Xuan @ 10 Tháng Mười Một 2020 12:09 SA
cảm ơn tác giả nhiều

By Quan @ 13 Tháng Mười Một 2020 3:56 CH
bài viết rất dễ hiểu

By lan @ 15 Tháng Mười Một 2020 5:28 CH
thông tin rất hay

By tung @ 17 Tháng Mười Một 2020 8:02 CH
tôi rất thích bài viết như này

By nhung @ 19 Tháng Mười Một 2020 11:02 CH
bài viết mạch lạc

By tu @ 22 Tháng Mười Một 2020 1:53 CH
bài hướng dẫn chi tiết

  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình 23/04/2021
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1, 2, 3 23/04/2021
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 23/04/2021
Công ty TNHH tiếng Anh được hiểu theo cách nào ? 24/12/2020
Quy định về các hình thức làm giấy phép kinh doanh hiện nay 10/12/2020
Luật doanh nghiệp 2005: Vì sao lại cần thiết đến vậy? 03/12/2020
Thực hiện xem tử vi số điện thoại sao cho thành thục 01/12/2020
Thực hư việc xem phong thủy số điện thoại 30/11/2020
Nghi thức làm văn khấn ngày giỗ bố mẹ tỏ lòng chữ hiếu 29/11/2020
Hiểu đúng cách cúng sao la hầu có khó? 28/11/2020
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ
Về chúng tôi Dịch vụ Giới thiệu
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương
Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Hotline: 0904640683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

• Chứng chỉ hành nghề giám sát

• Chứng chỉ hành nghề định giá

• Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

• Chứng chỉ hành nghề khảo sát

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết có nhiều kinh nghiệm về đào tạo xây dựng.  Chúng tôi cung cấp tổ chức các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.....

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Việt Nam

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Phone: Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin