Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

TƯ VẤN

   NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP
   CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
   KHÓA ĐÀO TẠO
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Quy định về các hình thức làm giấy phép kinh doanh hiện nay
10 Tháng Mười Hai 2020 :: 12:27 SA :: 4320 Views :: 10 Comments :: :: Chứng chỉ năng lực xây dựng

Giấy phép kinh doanh là gì ? Quy định về việc làm giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối tượng, điều kiện và nội dung GPKD.

Làm giấy phép kinh doanh

  
Quy định về các hình thức làm giấy phép kinh doanh hiện nay
  

Giấy phép được kinh doanh là gì ?

Làm giấy phép kinh doanh (GPKD) hay nói đúng ra là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo khoản 1 điều 8 luật doanh nghiệp hiện hành thì: Doanh nghiệp có nghĩa vụ chấp hành và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định theo thông tư chính xác của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh qua việc làm giấy phép kinh doanh.
Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà mỗi một doanh nghiệp nào đó hẳn phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng việc làm giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện để bằng cách nào đó phối hợp hợp tác kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.). Trên thực tế chúng ta hay gọi tắt tất cả các loại giấy này gọi tắt là làm giấy phép kinh doanh.
Giấy chứng nhận đăng ký mà của chính doanh nghiệp hay theo luật doanh nghiệp 2005 (luật cũ) là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không hẳn là làm giấy phép kinh doanh. Vì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiểu theo cách khác là việc cá nhân, tổ chức đi đăng ký. Còn khi làm giấy phép kinh doanh là việc cá nhân, tổ chức đi xin phép.

Đối tượng cấp Giấy phép được kinh doanh

Đối tượng chính mà tiến hành cấp được làm giấy phép kinh doanh là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổ chức doanh nghiệp mà kinh doanh có điều kiện 

Tổ chức doanh nghiệp trong nước nếu đăng ký làm giấy phép kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh của ngành nghề đó mới được phép kinh doanh.
Thực chất ngành nghề kinh doanh có điều kiện như:
Bán lẻ rượu chính xác ra là phải xin giấy phép bán lẻ rượu
Cơ sở kinh doanh thực phẩm, quán cà phê, nhà hàng hay cụ thể luôn phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Rất nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép trước khi kinh doanh. 

Thời gian sử dụng ra sao ? 

Thời gian sử dụng được thể hiện trong chính tờ hiện hành Giấy phép. Thời hạn này dài hay ngắn sẽ phụ thuộc chính xác nhờ vào sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thầm quyền. Phổ biến nhất có thể nhớ đó chính là có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.
Thời hạn sử dụng của chính cái tờ giấy chứng nhận ĐKDN lại phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp. Hoặc quyết định hiện hành chính xác của chính chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp. Nội dung sẽ chắc chắn là không được thể hiện vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều kiện cấp Giấy phép được kinh doanh

  
Quy định về các hình thức làm giấy phép kinh doanh hiện nay
  
Điều kiện làm giấy phép kinh doanh tùy vào đối tượng cấp và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước

Tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng để được làm giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên theo cách hiểu khác, các điều kiện chủ yếu thường là:
Điều kiện về cơ sở vật chất như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Điều kiện về chứng chỉ hành nghề như: Văn phòng công chứng, công ty luật 
Điều kiện về vốn pháp được quy định rõ ràng như: Kinh doanh bất động sản vốn pháp định 20 tỷ

Đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được làm giấy phép kinh doanh cụ thể như sau:
Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, trực thuộc vào vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Trường hợp mà chính hẳn nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho phép tham gia các hoạt động mua bán hàng hóa nói chung và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Đáp ứng điều kiện kiên quyết xác định về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Có kế hoạch phát triển quy mô về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp GPKD;
Không còn một phần nào đó nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài nói hẳn ra khi không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Để được làm giấy phép kinh doanh, các đối tượng thuộc trường hợp này phải:

Đáp ứng điều kiện:

Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị làm giấy phép kinh doanh;
Không còn nợ thuế quá hạn trong một số những trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đáp ứng tiêu chí sau:

Phù hợp chính xác có mức độ với quy định của pháp luật chuyên ngành;
Phù hợp với mức độ cạnh tranh dài hạn có thể có của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
Khả năng tạo việc làm chính xác là cho lao động trong nước;
Khả năng và mức độ thích ứng cao để đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Một số lưu ý 

  
Quy định về các hình thức làm giấy phép kinh doanh hiện nay
  
Các điều kiện này cũng một phần nào đó áp dụng đối với dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Hàng hóa kinh doanh phải phần nào chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí cũng có thể một phần phải đáp ứng các điều kiện này. Trong đó:
Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét theo các khía cạnh khác nhau cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động: sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Đối với hàng hóa là gạo; hay chẳng hạn là đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ cho các bên liên quan tại các cơ sở đó.

Nội dung khi làm Giấy phép kinh doanh

Nội dung làm giấy phép kinh doanh sẽ tuỳ vào ngành nghề kinh doanh, loại giấy mà bạn định xin phép.
Hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm kinh doanh, phân phối;
Phạm vi các hoạt động kinh doanh;
Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
Thời hạn của giấy phép;
Các nội dung khác.
Trên đây là khái niệm và các quy định về việc làm giấy phép kinh doanh. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. 

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Nếu như bạn đang ở Hà Nội và có nhu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát, xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát các hạng 1,2,3 thì một địa chỉ tin cậy mà bạn có thể đến đó là Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam

Chứng chỉ năng lực xây dựng

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn. Để tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở xây dựng trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất. 
Hãy liên hệ với chúng tôi. Hotline: 0904640683 - Ms Hoàn để được tư vấn chi tiết

 
Comments
By linh @ 24 Tháng Mười 2020 7:18 CH
thông tin cần thiết

By thong @ 27 Tháng Mười 2020 11:44 SA
thông tin hữu ích

By trung @ 28 Tháng Mười 2020 10:58 CH
kinh nghiệm hữu ích

By An @ 31 Tháng Mười 2020 4:39 CH
kinh nghiệm hưu ích

By Quang @ 08 Tháng Mười Một 2020 8:07 SA
tôi sẽ ghi chú lại

By Xuan @ 10 Tháng Mười Một 2020 12:08 SA
rất thực tế

By Quan @ 13 Tháng Mười Một 2020 3:56 CH
rất dđáng quan tâm

By lan @ 15 Tháng Mười Một 2020 5:28 CH
rất là hay

By tung @ 17 Tháng Mười Một 2020 8:01 CH
ồ, thì ra là thế

By nhung @ 19 Tháng Mười Một 2020 11:02 CH
thông tin hay, đáng lưu ý

  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình 23/04/2021
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1, 2, 3 23/04/2021
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 23/04/2021
Công ty TNHH tiếng Anh được hiểu theo cách nào ? 24/12/2020
Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ? 17/12/2020
Luật doanh nghiệp 2005: Vì sao lại cần thiết đến vậy? 03/12/2020
Thực hiện xem tử vi số điện thoại sao cho thành thục 01/12/2020
Thực hư việc xem phong thủy số điện thoại 30/11/2020
Nghi thức làm văn khấn ngày giỗ bố mẹ tỏ lòng chữ hiếu 29/11/2020
Hiểu đúng cách cúng sao la hầu có khó? 28/11/2020
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ
Về chúng tôi Dịch vụ Giới thiệu
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương
Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Hotline: 0904640683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

• Chứng chỉ hành nghề giám sát

• Chứng chỉ hành nghề định giá

• Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

• Chứng chỉ hành nghề khảo sát

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết có nhiều kinh nghiệm về đào tạo xây dựng.  Chúng tôi cung cấp tổ chức các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.....

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Việt Nam

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Phone: Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin