Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

   NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP
   CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
   KHÓA ĐÀO TẠO
   Bộ Ban Ngành
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

   TƯ VẤN
Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trìnhĐiều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1, 2, 3Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1, 2, 3
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựngThủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
Công ty TNHH tiếng Anh được hiểu theo cách nào ?Công ty TNHH tiếng Anh được hiểu theo cách nào ?
Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?Vốn điều lệ là gì ? Có thực sự khó hiểu như ta vẫn nghĩ?
   Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Email
Tên
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)
Bạn đang tìm hiểu dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại TP HCM, Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Bạn đánh mất nhiều dự án xây dựng vì không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Bạn mất nhiều thời gian vì không biết điều kiện, thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng?

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp cho các đơn vị, công ty xây dựng khi có đủ điều kiện, năng lực tham gia các hoạt động xây dựng. Đây là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nếu các tổ chức không có chứng chỉ năng lực thì tổ chức đó không được tham gia các hoạt động như xây dựng công trình, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định tại điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP.
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.
Dịch Vụ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Trọn Gói

Các Hạng Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1

Đây là chứng chỉ được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp có hợp đồng kèm biên bản nghiệm thu của ít nhất 1 hợp đồng xây dựng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng xây dựng hạng 2 kèm theo quyết định phê duyệt dự án. (Thời điểm hợp đồng trước tháng 03/2016). Các cá nhân giữ chức vụ chủ nhiệm, chủ trì dự án phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp cộng với cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật.

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 2

Đây là chứng chỉ cấp cho các công ty có ít nhất 1 hợp đồng xây dựng hạng 2 (hai) hoặc 2 hợp đồng xây dựng hạng 3 (ba) có chứng minh được quy mô cấp công trình rõ ràng. Kèm theo các cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3

Đây là chứng chỉ được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký kinh doanh có mã ngành phù hợp và các cá nhân giữ chức vụ chủ nhiệm, chủ trì dự án phải chứng chỉ hành nghề + cán bộ kỹ thuât + công nhân kỹ thuật.

 Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức 

Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
Dịch Vụ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Trọn Gói

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức:

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Quy Trình Đăng Ký Tư Vấn Dịch Vụ

Viện Đào Tạo Nhân Lực hoàn thiện hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng phù hợp với hạng và phạm vi hoạt động được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề tại Cục và Sở Xây Dựng chấp thuận. Viện Đào Tạo Nhân Lực có nhiệm vụ:
Bước 1: Đánh giá tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ năng lực.
Bước 2: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ năng lực theo đúng quy định.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí trên Cục quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây Dựng hoàn thiện lấy giấy hẹn cấp chứng chỉ năng lực.
Bước 4: Sau khi có kết quả, Viện QLXD nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 liên hệ qua số Hotline:  0904 640 683 để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.   
   
Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
Email: viendaotao.gov@gmail.com , Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây DựngThời gian rà soát hồ sơ nhanh chóng
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Luật sư uy tín 10 năm kinh nghiệm 
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Cam Kết Xin Cấp Hỗ Trợ Tối Đa Lĩnh Vực
Mọi thông tin liên hệ :
Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam
Địa chỉ: Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)
Bạn đang tìm hiểu dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại TP HCM, Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Bạn đánh mất nhiều dự án xây dựng vì không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Bạn mất nhiều thời gian vì không biết điều kiện, thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng?

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng là gì?
Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp cho các đơn vị, công ty xây dựng khi có đủ điều kiện, năng lực tham gia các hoạt động xây dựng. Đây là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nếu các tổ chức không có chứng chỉ năng lực thì tổ chức đó không được tham gia các hoạt động như xây dựng công trình, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định tại điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP.
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.
Dịch Vụ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Trọn Gói


Các Hạng Chứng Chỉ Năng Lực
Hoạt Động Xây Dựng
Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1
Đây là chứng chỉ được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp có hợp đồng kèm biên bản nghiệm thu của ít nhất 1 hợp đồng xây dựng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng xây dựng hạng 2 kèm theo quyết định phê duyệt dự án. (Thời điểm hợp đồng trước tháng 03/2016). Các cá nhân giữ chức vụ chủ nhiệm, chủ trì dự án phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp cộng với cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật.
Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 2
Đây là chứng chỉ cấp cho các công ty có ít nhất 1 hợp đồng xây dựng hạng 2 (hai) hoặc 2 hợp đồng xây dựng hạng 3 (ba) có chứng minh được quy mô cấp công trình rõ ràng. Kèm theo các cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3
Đây là chứng chỉ được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký kinh doanh có mã ngành phù hợp và các cá nhân giữ chức vụ chủ nhiệm, chủ trì dự án phải chứng chỉ hành nghề + cán bộ kỹ thuât + công nhân kỹ thuật.
Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
Dịch Vụ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Trọn Gói

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức:
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Quy Trình Đăng Ký Tư Vấn Dịch Vụ
Viện Đào Tạo Nhân Lực hoàn thiện hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng phù hợp với hạng và phạm vi hoạt động được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề tại Cục và Sở Xây Dựng chấp thuận. Viện Đào Tạo Nhân Lực có nhiệm vụ:
Bước 1: Đánh giá tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ năng lực.
Bước 2: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ năng lực theo đúng quy định.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí trên Cục quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây Dựng hoàn thiện lấy giấy hẹn cấp chứng chỉ năng lực.
Bước 4: Sau khi có kết quả, Viện QLXD nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 liên hệ qua số Hotline:  0904 640 683 để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.   
    
Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
Email: viendaotao.gov@gmail.com , Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây DựngThời gian rà soát hồ sơ nhanh chóng
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Luật sư uy tín 10 năm kinh nghiệm 
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Cam Kết Xin Cấp Hỗ Trợ Tối Đa Lĩnh Vực
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ
Về chúng tôi Dịch vụ Giới thiệu
Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương
Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Hotline: 0904640683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

• Chứng chỉ hành nghề giám sát

• Chứng chỉ hành nghề định giá

• Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

• Chứng chỉ hành nghề khảo sát

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết có nhiều kinh nghiệm về đào tạo xây dựng.  Chúng tôi cung cấp tổ chức các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.....

Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Việt Nam

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Số 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Phone: Hotline: 0904 640 683 (Ms Hoàn)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng,Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Email: viendaotao.gov@gmail.com

15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin